M?rcoles, 19 de Xaneiro de 2011

A provincia de Ourense segue a ser un pais distinto, explicome, o alcalde de Mel?n do PPg, con sentenza firme de inhabilitaci?n para cargo p?blico durante 8 anos segue nas suas funci?ns de rexedor, parece que Feijoo non esta de acordo, pero este alcalde que ? amigo de Baltar pretende pedir o indulto do Consello de Ministros.

O mesmo pasa co alcalde de Punx?n neste caso do PSOEg, parece ser que neste caso o partido ainda non tomou a decisi?n de se o van manter ou non.

E caso similar ? o do cura Benigno Moure xerente da Fundaci?n San Rosendo, inhabilitado por estafa por un periodo de cinco anos, e que segue acudindo diariamente o seu posto na fundaci?n mais dereito que unha vara e iso que pediu o indulto e o forense informou favorablemente porque dicia que ti?a unha enfermidade que non lle permitia cami?ar.

Conclusi?n: se tes fame non roubes unha gali?a, fai unha gran estafa.


Publicado por penadopico @ 12:49  | politica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios