Martes, 02 de Novembro de 2010

O goberno do PPg xunto co visto e prace das centrais? sindicais Uxt e Csif? vai aprobar unha? modificaci?n da Lei da Funci?n P?blica Galega, onde se vai poder ?mover os funcionarios ? gusto do politiqui?o? da quenda coa ?praza inclu?da.

Ata agora as prazas das rpts, pod?anse amortizar, pero non? mover dunha conseller?a para outra, pois ben,? a partir do ano 2011? isto vai? ser posible e volverase, como xa dixen, as LD onde os xefes de servizo van ser? buf?ns do cargui?o pol?tico.

O Csif e a Uxt? cando gobernaba o bipartito estaba en contra das LDs,? pero agora da o seu voto para que volten ser postos pol?ticos.

Tam?n haber? excedencias a carta, responsables de organismos? aut?nomos cobrando mais que o presidente da Xunta,? funcionarios condenados por? xuiz que poden ser rehabilitados polo consello de goberno da Xunta...

Saltou hai uns d?as na prensa ?que postos de xefes de servizo, subdirectores,? e persoal de postos inferiores est?n cobrando sen facer nada e sen praza e iso? solo por ter traballado co goberno bipartito, dic?a a prensa que eran sobre ?51 persoas e que cobraban unha media de 50.000 ? cadanseu ? ano.

Eu penso que son? moitos mais, probablemente sexan 51 nos servizos centrais pero faltan t?dolos? das delegaci?ns e organismos aut?nomos,? polo que poden ser mais do triplo.

Pero na administraci?n galega xa estamos acostumados a que nos? defrauden de cotio, ? mais, hai conseller?as que como se acerca o final do ano? van facer horas extras, vostedes entenden algo?

Sobran funcionarios, a metade est?n man sobre man toda a? ma?a e despois van? polas tardes facer? horas extras.

Si Se?ores esta ? a austeridade do se?orito Feijoo.


Tags: funcionario, xunta galicia, administración, sindicatos

Publicado por penadopico @ 8:00
Comentarios (4)  | Enviar