Luns, 10 de Maio de 2010

O Decreto lexislativo  1/2008, de 13 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei da  función pública de Galicia establece que: “Os postos de traballo vacantes adscritos a personal funcionarios proveranse polos seguintes sistemas:

1. Concurso. Constitue o sistema normal de provisión…”

A administración autonómica galega ven de convocar un concurso de traslados no que non saen tódalas prazas vacantes dado que non saen as prazas nivel 26 e 28 que aparecen nas RPT como de concurso e estan vacantes e ocupadas por funcionarios en comisión de servizos ou en adscripción provisional.

Algunhas das prazas que non saen neste concurso e terían que sair son as seguintes:

PR.302.00.001.15770.004

SERVIZO ESTUDIOS E ANÁLISIS DE TELECOM. E AUDIOV.

PR.302.00.001.15770.015

SERVIZO DE TELEVISIÓN E RADIODIFUSIÓN

PR.401.00.002.15770.010

XEFE SERVIZO DE ESTUDIOS E COORDINACIÓN

PR.401.00.002.15770.020

XEFE SERVIZO PROSPECTIVA E APOIO TÉCNICO

PR.501.00.003.15770.005

SERV. DE PROMO. DOS CENTROS E COMUNIDADES GALEGAS

PR.501.00.003.15770.015

SERVIZO TRAMIT. AXUDAS AOS CENTROS E COMU. GALEGAS

PR.699.10.000.27001.001

XEFE GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PR.799.10.000.27001.001

SERVIZO DE DEPORTE

PR.C02.00.003.15770.040

SERVIZO APOIO Á ADMÓN. INSTITUCIONAL E CORPORATIVA

IC.A99.10.000.27001.001

XEFE SERVIZO DE CONSUMO

IC.A99.10.000.15001.001

XEFE SERVIZO DE CONSUMO

IC.A99.10.000.32001.001

XEFE SERVIZO DE CONSUMO

IC.A99.10.000.36001.001

XEFE SERVIZO DE CONSUMO

MR.C02.00.001.15770.020

XEFE/A SERVIZO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA

MR.C02.00.003.15770.010

XEFE SERVIZO TÉCNICO XURÍDICO

MR.C03.00.001.15770.010

XEFE SERVIZO DE AXUDAS ESTRUTURAIS

MR.C03.00.001.15770.023

XEFE SERVIZO DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

MR.C03.00.002.15770.020

XEFE/A SERVIZO DE REFORMA DAS ESTRUCTURAS

MR.C04.00.001.15770.060

XEFE/A SERVIZO DE PLANIFICACIÓN GANDEIRA

MR.C04.00.002.15770.008

XEFE SERVIZO PROD. AGRARIA SUSTENTABLE SANID. VEX.

MR.C05.00.001.15770.001

XEFE SERV. COORD. E SEGUIMENTO PROG. DESENV. RURAL

MR.C06.00.002.15770.011

XEFE/A SERVIZO DE FORMACIÓN AGROFORESTAL

MR.C07.00.000.15770.050

XEFE SERVIZO PLANIFICACIÓN E VALORACIÓN DO MONTE

MR.C07.00.002.15770.014

XEFE SERVIZO DE PROGRAMACIÓN

MR.C99.10.201.15001.001

XEFE SERVIZO XURÍDICO-ADMINISTRATIVO

MR.C99.10.301.15001.002

XEFE SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

MR.C99.10.401.15001.001

XEFE SERVIZO INFRAESTRUTURAS E ESTRUTURAS AGRARIAS

CU.C03.00.001.15770.005

SERVIZO DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

CU.C03.00.001.15770.050

SERVIZO DE LIBRO E PUBLICACIÓNS

SA0000000000000000

XEFE/A DE SERVIZO DE ANÁLISES E ORGANIZACIÓN DE POSTOS

SAC000000000000000

XEFE DE SERVIZO DE XESTIÓN

SAS040000215770025

XEFE SERVIZO DE XESTIÓN

MA.C02.00.001.15770.006

XEFE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

MAC030000115770008

XEFE SERVIZO CONSERVACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

MRC000000000000000

XEFE/A SERVIZO DE RECURSOS E RECLAMACIÓNS

MRC020000115770020

XEFE/A SERVIZO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA

MRC991020127001001

XEFE SERVIZO XURÍDICO-ADMINISTRATIVO

MRC991040127001001

XEFE SERVIZO INFRAESTRUTURAS E ESTRUTURAS AGRARIAS

MRC991070136001001

XEFE SERVIZO CONTROL CAL. AGROALIMENTARIA E INDUST

VP0000000000000000

SERVIZO DE XESTIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VPC9900000000000000

SERVIZO DA DEPENDENCIA E AUTONOMIA PERSOAL

TR.A01.00.001.15770.005

XEFE DE SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

TR.C99.00.000.00000.000

SERVIZO DE DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL

TR.C99.00.000.00000.000

SERVIZO DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

TR.C99.00.000.00000.000

SERVIZO DE PRESTACIÓNS E INCLUSIÓN

TR.C99.10.000.15001.330

XEFE DE SERVIZO DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN

TR000000000000000

SERVIZO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TR000000000000000

SERVIZO DE FAMILIA E MENORES

VP0000000000000000

SERVIZO DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

PEC000000000000000

XEFE/A SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PEC000000000000000

SERVIZO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA DA ACUICULTURA

PEC000000000000000

SERVIZO DE XESTIÓN DE PROXECTOS

PEC000000000000000

SERVIZO DE XESTIÓN DE PROXECTOS

PEC020000115770048

SERVIZO TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

PEC020000115770075

SERVIZO DE FOMENTO DA ORGANIZACIÓN SECTORIAL

PEC020000115770090

SERVIZO TÉCNICO XURÍDICO

PEC030000115770045

SERVIZO DE ACUICULTURA

PEC040000115770045

SERVIZO DE MERCADOS

PEC991000015001054

SERVIZO DE RECURSOS MARIÑOS

PEC991000027650070

SERVIZO DE COMPETITIBIDADE E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

PEC991000036560073

SERVIZO DE COMPETITIVIDADE E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

CU.C00.00.000.00000.000

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA E PROGRAMAS EUROPEOS

CU.C03.00.001.15770.005

SERVIZO DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

PRC030000115770014

XEFE/A SERVIZO RÉXIME XURÍDICO E RECURSOS

 E estas non son todas ainda hai moitas mais


Tags: concurso, administracion, traslados, galicia, funcionarios

Publicado por penadopico @ 9:56  | funci?n p?blica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios