Xoves, 22 de Abril de 2010

O novo goberno de Feijoo, trasladou a Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Presidencia a de Facenda en un intento de darlle mais imparcialidade. Pero co paso do tempo vemos que o que fixo foi corrompela mais do que podía estar.

Primeiro votaron dos tribunais os sindicatos, empezaron a prolongar as comisións de servizos mais ala dos dous anos, cousa que o bipartito tiña prohibido, consenten comisións de servizos dunha consellería para outra cando teñen xente a disposición sen praza e as prazas dadas en comisión están no intervalo de niveis da xente cesada o que da lugar a que poidan ser denunciados por prevaricación.

Prodúcense filtracións de exames, hai causas de abstención nos tribunais e non se absteñen.  Salta  todo a luz pública e a única que cesan é a subdirectora de selección de persoal, que probablemente sexa a que menos culpa ten de todo.

O señor director xeral é intocable xa que é o segundo de  Carlos Negreira,  amigo persoal de Feijoo,  e non se pode cesar   e como tampouco teñen dignidade porque non saben o que é, tampouco dimite.

En toda a historia da autonomía galega nunca houbo unha función pública tan corrupta como a que temos neste momento,  é de vergonza e por enriba pretenden facer un concurso de traslados  sen  sacar  as  xefaturas  de  servizo de concurso nas que teñen colocados os seus amigos.

Solo podo dicir:  váiase  señor  Feijoo.


Tags: función publica, dimision, funcionarios, facenda, persoal, abstención

Publicado por penadopico @ 7:15  | funci?n p?blica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios