Martes, 02 de Febreiro de 2010

Se vostede se quere inscribir no rexistro de Demantes de Vivenda Protexida deberá cumplir os requisitos para acceder a unha vivenda de protección oficial, é dicir: non ter vivenda e ter uns ingresos superiores a 0,7 e inferiores a 2,5 no caso das vivendas de promoción pública e 5,5 nos casos de vivendas de protección oficial.

Deberá acreditar que reune os requisitos no momento da inscrición, pero ollo, se vostede tarda 6 meses ou mais en ser adxudicatario dunha vivenda cando saia como adxudicatario deberá outra vez acreditar que reune os requisitos, en caso de non reunilos será excluido.

Na inscrición sinalarase un máximo de 3 concellos un como preferente e 2 como subsidiarios, que segundo o decreto deberán ser limítrofes ou na área de influencia, pero que entende o IGVS cómo área de influéncia? Non se sabe.

No caso das vivendas de promoción provida o promotor unha vez que teña a cualificación provisional, poderá pedir a selección dos adxudicatarios, para elo publicarase o anuncio da promoción na páxina web do IGVS, nun xornal, nos taboleiros de anuncios do IGVS e no concello onde se localicen as vivendas.

A partir dese momento os interesados teñen un prazo de 15 días para dicir que estan interesados, ollo que se non o fan non entran no sorteo.

Pero se vostede non se inscribiu, e quedan vivendas vacantes por resolución do xefe territorial de Medio Ambiente pódeselle adxudicar a vivenda.

Así mesmo, dise que a promotora deberá manter nun lugar visible a lista de vivendas coas reservas e que no caso de non facelo poderá ser sancionada. Pero se tan siquiera controlan as súas vivendas de promoción pública nas que teñen a xente con tremendos chalets, xente que non paga nin nunca pagou na vida, vivendas baleiras, etc. vanse preocupar dunha lista dos seus amigos promotores, ja...ja...ja...

E se o promotor non vende as vivendas pode descualificalas a carta: por plantas, por pisos, como mais lle guste.

En resumen un decreto para favorecer os amigos constructores, e adxudicar as vivendas a quen mais nos conveña sen que ninguen se entere xa que todo é via web.


Tags: demandantes, vivenda, rexistro, galicia, sorteo, adxudicatario

Publicado por penadopico @ 7:13  | outros
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios