Martes, 29 de Setembro de 2009


A Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A., (SOGAMA) publica no diario oficial de Galicia, un concurso co fin de arrendar cinco vehículos sen condutor por un período de tres anos.
1 tipo berlina media grande potencia de 240 CV mínimos, prezo máximo aluguer por unidade 1.200 € mais IVE.
1 tipo berlina media grande potencia de 139 CV mínimos, prezo máximo aluguer por unidade 1.100 € mais IVE.
1 tipo berlina media  potencia de 139 CV mínimos, prezo máximo aluguer por unidade 640 € mais IVE.
1 tipo turismo pequeno potencia de 65  CV mínimos, prezo máximo aluguer por unidade 500 € mais IVE.
1 todoterreo grande de potencia mínima 125 CV, prezo máximo aluguer por unidade  800 € mais IVE.
Por un lado estamos subastanto 20 "audi", dos que catro mercáronse no 2005 (2 A6 e 2 A8), e dous no 2007 (A6), pero como non temos coches arrendamos 4 turismos e 1 todoterreo que nos custaran mensualmente: 4.918,4 €, é dicir 59.020,8 € anualmente durante 3 anos, e a isto temos que engadirlle o gasoil.
Resulta mais rendible arrendar os coches,  que malvender en poxa pública 6 vehículos 2 con 2 anos de vida e 4 de catro anos? Pois parece que si, segundo o conselleiro Hernández, ben coñecido polas súas obras certificadas sen executar, a as súas adxudicacións a antigas empresas e o presidente de SOGAMA Luis Lamas,  profesor na Escola de Relacións Laborais de Lugo. creada en tempos de Cacharro.
Asi é como nos demostra este goberno a súa austeridade

Tags: audi, vehículos, xunta, sogama, arrendamento

Publicado por penadopico @ 13:59  | outros
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios