Xoves, 24 de Setembro de 2009

A señora Farjas, conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia, parece ser representante de Galicia  monolingüe no goberno galego. Esta señora fixo unha entrevista para a televisión  galega e negouse a falar en galego. Pero deste goberno de Feijoo non nos estraña, a maioría dos conselleiros e altos cargos da Xunta de Galicia parecen casteláns  de Valladolid posto que o idioma que usan de cotío é o castelán,  o galego nin  o saben falar, nin teñen vagar para aprendelo.

Como se pode defender un idioma e unha cultura dun pais se a  descoñecen  ou incluso se odia?  

En protesta por esta actitude o presidente da Mesa pola  normalización Lingüística presentou no Rexistro xeral da Xunta un “manual básicode aprendizaxe do galego”  e un volume “Sobre o racismo lingüístico”, esperemos,  polo  menos, ca conselleira saiba ler.

Llorica


Tags: galego, galicia, monolingüe, idioma, Xunta

Publicado por penadopico @ 10:54  | politica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios