Luns, 07 de Setembro de 2009

O Decreto  37/2006, de 2 de marzo regula o nomeamento de persoal interino para o  desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a  contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Nos chamamentos de persoal regulados por este decreto a orde  establecida é a que aparece no listado de chamamentos pola puntuación acadada por  cada aspirante.

Pois ben, este goberno Feijoo ben de pasarse polo forro dito  Decreto,  chamou  a persoal para o grupo C2 para cubrir varias  prazas por acumulación de tarefas,  na  selección o requisito imprescindible  para ocupar as prazas era ter traballado na lei da dependencia, os aspirantes que nun cumprían o requisito aínda  que tivesen mais puntuación eran rexeitados.

 

 

Parece ser que o goberno Feijoo ten en proxecto establecer  que se poidan pedir requisitos para acceder as prazas, co que,  xa estamos vendo a transparencia deste  goberno, xa estamos vendo o fin do “caciquismo e enchufismo” que dixo o  presidente o dia da investidura.

Cal será o próximo requisito? Ser louro e de ollos azuis? Ter  apelido composto? Pertencer a orde do desencravo?  Estamos ante un novo führer?


Tags: galicia, listas, persoal, funcionarios, función pública

Publicado por penadopico @ 7:16  | funci?n p?blica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios