Venres, 28 de Agosto de 2009

No DOG de hoxe, publica unha  Resolución da Consellería de Presidencia Adm. Públicas e Xustiza  do 24 de xullo de 2009, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ás empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego a relación de beneficiados segundo o importe da subvención é a seguinte :

 PR858A 2009/10 Editorial Compostela, S.A. 436.966 €  (El Corrreo Gallego)

PR858A 2009/32 Galicia Proxectos de Comunicacións, S.L. 272.050 € (El Progreso)

PR858A 2009/28 Promocións Culturais Galegas, S.A. 58.984 € (A Nosa Terra)

PR858A 2009/18 Edicións A Peneira Condado, S.A. 21.627 €

PR858A 2009/19 Edicións A Peneira Condado, S.A. 20.686 €

PR858A 2009/20 Edicións A Peneira Condado, S.A. 11.284 €

PR858A 2009/33 Local Force, S.L. 21.627 €

 En contraste as de menor importe subvencionado foron:

 PR858A 2009/22 Editorial Galaxia, S.A. 3.888 €

PR858A 2009/23 Editorial Galaxia, S.A. 972 €

PR858A 2009/3 314 Euroediciones, S.L. 972 €

PR858A 2009/4 Alvarellos Editora, S.L. 972 €

PR858A 2009/21 Edicións Positivas, S.L. 972 €

 Resulta chocante que A Nosa Terra que dende sempre se distingue pola promoción do idioma galego só reciba o 13,5 do importe que se lle dá a El Correo Gallego ou o 21,68% do que se leva o Progreso.


Tags: prensa, galicia, axudas, empresas, publicacións periódicas

Publicado por penadopico @ 10:06  | outros
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios